ماشین حساب آنلاین دستگاه معادلات

پیش نمایش

بررسی اجمالی

این ماشین حساب، پروژه درس جبر خطی عددی بنده بود، امکان حل دستگاه معادلات خطی، تا 9 معادله - 9 مجهول با دقت 14 رقم اعشار برای این ماشین حساب وجود دارد. 4 روش زیر برای حل دستگاه در این ماشین حساب پیاده سازی شده است، کاربران به دلخواه یکی از 4 روش را انتخاب می‌کنند و ماشین حساب شروع به پردازش می‌کند.

  • روش حذفی گاوس
  • روش تجزیه LU
  • روش تکراری ژاکوبی
  • روش تکراری گاوس - سایدل

مشاهده پروژه (کلیک کنید)

مهارت‌های استفاده شده

HTML CSS JavaScript